ارسال سفارش برای تهران و شهرهای اطراف از طریق پیک موتور و وانت صورت خواهد گرفت.
هر سفارش نهایتا تا 24 ساعت از تولید کنندگان تجمیع و به باربری مورد نظر تحویل و رسید آن از طریق پیام رسان اینترنتی به شما ارسال می شود و برای پیگیری سفارش می توانید از طریق تماس با واحد فروش و اعلام شماره سفارش اقدام نمایید.

ارسال برای سایر نقاط کشور از طریق باربری ها صورت می گیرد و هزینه ارسال به باربری مطابق روال معمول به صورت پس کرایه دریافت می شود. درصورتی که با شرکت باربری خاصی همکاری دارید می توانید نام آن را در توضیحات سفارش خود وارد نمایید. لیست باربری هایی که روبنک با آنها همکاری دارد در این لینک مشاهده فرمایید. هر سفارش نهایتا تا 24 ساعت از تولید کنندگان تجمیع و به باربری مورد نظر تحویل و رسید آن از طریق پیام رسان اینترنتی به شما ارسال می شود از آن پس برای پیگیری سفارش می توانید با باربری مورد نظر از طریق شماره های اعلام شده تماس بگیرید و مرسوله خود را پیگیری نمایید.