راهنمای خرید از تولیدی کیف عمده روبنک

  • خرید کیف عمده از طریق سایت
  • خرید کیف عمده از طریق اپلیکیشن
  • خرید کیف عمده از طریق کانال تلگرام
  • خرید کیف عمده از طریق فروشگاه تلگرامی
  • خرید کیف عمده از طریق اینستاگرام
  • خرید کیف عمده از طریق واتساپ

خرید کیف عمده از طریق سایت

مرحله اول: ثبت نام و ورود به فروشگاه

 

راهنمای خریدمرحله دوم: مشاهده محصولات و ارسال آنها به سبد خرید

مرحله سوم: رفتن به سبد خرید و مشخص کردن تعداد برای هر محصول

مرحله چهارم: نهایی کردن سبد خرید و واریز به شماره حساب ارائه شده.

مرحله پنجم: تماس با شماره 36830587-021 جهت پیگیری سفارش

 

 

خرید کیف عمده از طریق اپلیکیشن

مرحله اول: نصب اپلیکیشن از بازار، ثبت نام و ورود به آن

مرحله دوم: مشاهده محصولات و ارسال آنها به سبد خرید

مرحله سوم: رفتن به سبد خرید و مشخص کردن تعداد برای هر محصول

مرحله چهارم: نهایی کردن سبد خرید و واریز به شماره حساب ارائه شده.

مرحله پنجم: تماس با شماره 36830587-021 جهت پیگیری سفارش

 

خرید کیف عمده از طریق کانال تلگرام

مرحله اول: مشاهده محصولات در کانال @Robonakco و یا @Robonak_z

مرحله دوم: ثبت کد و تعداد از هر محصول داخل یک برگه

مرحله سوم: ارسال عکس برگه به ادمین کانال

مرحله چهارم: دریافت فاکتور از ادمین و واریز مبلغ فاکتور

مرحله پنجم: تماس با شماره 36830587-021 جهت پیگیری سفارش

 

خرید کیف عمده از طریق فروشگاه تلگرامی

مرحله اول: ورود به فروشگاه تلگرامی به آی دی @robonak_bot

مرحله دوم: مشاهده محصولات و ارسال آنها به سبد خرید

مرحله سوم: رفتن به سبد خرید و مشخص کردن تعداد برای هر محصول

مرحله چهارم: نهایی کردن سبد خرید و واریز به شماره حساب ارائه شده.

مرحله پنجم: تماس با شماره 36830587-021 جهت پیگیری سفارش

 

خرید کیف عمده از طریق اینستاگرام

مرحله اول: مشاهده محصولات در صفحات @Robonak و یا @Robonak_z

مرحله دوم: ثبت کد و تعداد از هر محصول داخل یک برگه

مرحله سوم: ارسال لیست کد و تعداد به دایرکت(ادمین صفحه)

مرحله چهارم: دریافت فاکتور از ادمین و واریز مبلغ فاکتور

مرحله پنجم: تماس با شماره 36830587-021 جهت پیگیری سفارش

 

خرید کیف عمده از طریق واتساپ

مرحله اول: ارتباط با شماره 09373152875  از طریق واتساپ و بیان رنج قیمت و محصولات مورد نیاز

مرحله دوم: دریافت محصولات پیشنهادی به همراه قیمت

مرحله سوم: لیست کردن کد و تعداد مورد نیاز از هر محصول و ارسال آن در واتساپ

مرحله چهارم: دریافت فاکتور و پرداخت به حساب ارائه شده

مرحله پنجم: تماس با شماره 36830587-021 جهت پیگیری سفارش